ติดต่อวัด


ที่ตั้งวัด:

เลขที่ 59 หมู่ 6 ถนนสุขาภิบาล 5 ซอย 32 แขวงออเงิน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220

โทรศัพท์:

02-7920855

E-mail:

info@watpornpraroung.org