ข่าวประชาสัมพันธ์
พิธีรับมอบใบประกาศนียบัตรและเกียรติบัตร
DSCF9913

  พิธีรับมอบใบประกาศนียบัตรและเกียรติบัตร ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์  วัดพรพระร่วงประสิทธิ์ แขวงออเงิน  เขตสายไหม  กรุงเทพมหานคร  ประจำปี ๒๕๕๖...

อ่านต่อ

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์รับโล่เกียรติคุณ
Screen Shot 2556-08-28 at 3.58.45 PM

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดพรพระร่วงประสิทธิ์  แขวงออเงิน  เขตสายไหม  กรุงเทพมหานคร รับโล่เกียรติคุณ   จากกรมการศาสนา  กระทรวงวัฒนธรรม  ...

อ่านต่อ

พิธีปฐมนิเทศศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์
DSCF7197

พิธีปฐมนิเทศศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖

อ่านต่อ

พิธีบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติ
Screen-shot-2012-05-01-at-7.25.51-PM

พิธีบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติ 1 เมษายน 2555

อ่านต่อ

พิธีรับมอบใบประกาศนียบัตรและเกียรติบัตร แก่นักเรียนและผู้ให้...
Screen shot 2012-02-03 at 2.01.16 PM

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดพรพระร่วงประสิทธิ์ แขวงออเงิน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา ๒๕๕๔ วันอาทิตย์ที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ...

อ่านต่อ

วัดพรพระร่วงประสิทธิ์ ขออนุโมทนาบุญ
Screen shot 2011-10-28 at 10.40.34 AM

คุณ สมัย ลี้สกุล, คุณ ไพจิตร รัตนานนท์ , คุณ ปกรณ์ ลี้สกุล เจ้าภาพ กฐินสามัคคี ณ วัดพรพระร่วงประสิทธิ์...

อ่านต่อ

พระครูพิทักษ์รัตนานุกิจ เจ้าอาวาสวัดพรพระร่วงประสิทธิ์
Screen shot 2011-10-14 at 11.22.13 AM

พระครูพิทักษ์รัตนานุกิจ เจ้าอาวาสวัดพรพระร่วงประสิทธิ์ ภิกษุสามเณร และ อุบาสกอุบาสิกา ญาติโยม ชาวพรพระร่วงประสิทธิ์ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม...

อ่านต่อ

นาย สันทิศ รุ่งแกร ผู้อำนวยการ คณะครูอาจารย์และนักเรียน
Screen shot 2011-09-27 at 10.10.25 PM

ร่วมกัน ใส่บาตร ถวายพระสงฆ์ เพื่อนำสิ่งของไปช่วย ผู้ประสบภัยน้ำท่วม สาธุ.. ๒๖ ก.ย ๕๔ ...

อ่านต่อ