พระพุทธรูปสำคัญ

 

รูปหล่อหลวงพ่อพระร่วง วิเสเสอิ
ผู้ก่อตั้งวัดพรพระร่วงประสิทธิ์

หลวงปู่โต

หลวงปู่ทวด

พระพุทธบาทจำรอง

เจ้าแม่กวนอิม

รูปหล่อกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์

รูปหล่อเทพต่างๆ