นาย สันทิศ รุ่งแกร ผู้อำนวยการ คณะครูอาจารย์และนักเรียน

ร่วมกัน ใส่บาตร ถวายพระสงฆ์ เพื่อนำสิ่งของไปช่วย ผู้ประสบภัยน้ำท่วม สาธุ.. ๒๖ ก.ย ๕๔