กิจกรรมใน ร.ร

กิจกรรมใน ร.ร บ้าน วัด โรงเรียน เป็นสิ่งที่สำคัญ เยาวชนจะต้องมีความรู้วิชาการทางโลก
ในเวลาเดียวกัน เก่งแล้วต้องดีมีคุณธรรมนำชีวิตด้วย เรียกว่า งามทั้งกาย งามทั้งใจ มีพระรัตนตรัย
เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ ทำตามพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์นำ ให้ทำดี สาธุ..


นำนักเรียนโรงเรียนบ้านบัวมล สวดมนต์ และอบรมทุกๆวันศุกร์ตลอดทั้งปี 

อบรมให้ความรู้ ในชั่วโมงวิถีพุทธ

สอนให้รู้จักความอดทน รู้จักควบคุมจิตของตนเอง ด้วยการเจริญสมาธิ
ให้ติดเป็นนิสัย

ปลูกจิตสำนึกที่ดี… เรารักในหลวง..

คุณครูรัชนิศ โกสุมา ผู้น่ารัก ผู้เชื่อมั่นในพระรัตนตรัย แต่บางมุมดูน่ากลัว…อิอิ

ติวเข้ม เตรียมสอบธรรมศึกษา

แก้ข้อสงสัย ให้กระจ่างแก่เยาวชน

แก้ความเข้าใจที่ผิด ให้เป็นถูกอย่างไม่ลดละ

ทำทุกวิธี เพื่อให้เยาวชนเข้าใจ

คอยตรวจตราดูแล ทุกขั้นตอน

หนูน้อยมุ่งมั่น เป็นการเขียนหนังสือที่ยากที่สุดในชีวิต

สอนให้มีน้ำใจ เพื่อนช่วยเพื่อน

แข่งตอบปัญหาธรรมะ แม้ไม่ได้รางวัล แต่หนูภูมิใจที่ได้ทำความดี

กิจกรรม ครูนักเรียน และผู้ปกครองโรงเรียนพรพระร่วงประสิทธิ์
ทำบุญใส่บาตรทุกวันพระ

มุมสบายๆ ณ ห้องจริยธรรม โรงเรียนบ้านบัวมล

ทุนการศึกษาของพระอาจารย์ ในวันเด็กของทุกปี

กิจกรรม ธรรมป้องกันยาเสพติด ที่ โรงเรียนพรพระร่วงประสิทธิ์

ห้องจริยธรรมโรงเรียนพรพระร่วงประสิทธิ์ ฝึกให้สำรวม

สอนให้เด็กรู้ซึ้ง ถึงความสำคัญของพระรัตนตรัย

หญิงหรือชาย ก็ต้องปฏิบัติดี เมื่อเข้าห้องจริยธรรม

พระอาจารย์รับบาตรเสร็จแล้วก็อบรมให้ข้อคิดแก่นักเรียน

ฝึก และส่ง นักเรียนโรงเรียนพรพระร่วงประสิทธิ์เข้าทำกิจกรรมอันดีงาม
เช่น เข้าประกวดสวดมนต์ทำนองสรภัญญะ

ร่วมมือกับทางโรงเรียนนำนักเรียนโรงเรียนประเทืองทิพย์วิทยาประกวดสวดมนต์ทำนองสรภัญญะ

ฝึกหนัก นักเรียนมีความมุ่งมั่น จนชนะได้รางวัล
อะไรก็ไม่สำคัญไปกว่าการที่ได้ทำความดี

พระอาจารย์ที่ทำหน้าที่ก็หายเหนื่อยที่สำคัญคือภูมิใจมาก

ความพยายามอยู่ที่ไหน ความสำเร็จอยู่ที่นั่น

นักเรียนโรงเรียนบ้านบัวมล ได้รับรางวัล
จากการประกวดสวดมนต์ทำนองสรภัญญะ

กิจกรรมบรรยายธรรม ส่งเสริมคุณธรรม ผู้เป็นครูอาจารย์

 ๕ กรกฎาคม ๕๔ นำนักเรียน ร่วมกิจกรรมวันอาสาฬหบูชา ที่มหามกุฎ 

 


ประกวด ละครธรรมะ

 


แข่งขัน ตอบปัญหาธรรมะ

 


คุณครูโย่ง และครู ปุริ ตามให้กำลังใจ นักเรียน

 


คอยปลอบใจ เมื่อหนูน้อยผิดหวัง

 


คุณครู รัชนิศ โกสุมา พร้อมลุกศิษย์ได้รางวัน รองชนะเลิศ ละครธรรมะ

 

ตัวแทนนักเรียนรับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ ๑ สวดมนต์ทำนอง สรภัญญะ

 


ประกวดสวดมนต์ ๕ คน ณ วัดสระเกศ ถึงไม่ได้รางวัล แต่หนูภูมิใจที่ได้ทำความดี

 


มนุษย์ แปลว่า ผู้มีใจสูง สูงไปกว่านั้น คือ ได้รับยกย่องว่า เป็นครู จึงสำคัญนัก


พระธรรม นั้น สำคัญนัก เพราะ พระธรรมจะรักษาบุคคลที่ปฏิบัติตาม ไม่ให้ตกไปสู่โลกที่ชั่ว


ครู และนักเรียน พรพระร่วงประสิทธิ์ เข้าวัดทำบุญทุกวันพระ


ฝึก นักเรียน สวดมนต์ ทำนอง สรภัณญะ


ให้ข้อคิด ในการสวดมนต์