ศูนย์วันอาทิตย์

กิจกรรมศูนย์วันอาทิตย์ ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์  วัดพรพระร่วงประสิทธิ์  แขวงออเงิน  เขตสายไหม  กรุงเทพฯ  ได้จดทะเบียนอยูในการอุปถัมภ์  ของกรมการศาสนา  กระทรวงวัฒนธรรม  ตามทะเบียนเลขที่  ๑/๒๕๔๘  และได้รับอนุญาติจากกรมการศาสนา  ให้วัดพรพระร่วงประสิทธิ์  เป็นโรงเรียนศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์  เปิดการเรียนการสอนหลักวิชาการทางพระพุทธศาสนา ตามหลักสูตรของกรมการศาสนา  กระทรวงวัฒนธรรม  ตั้งแต่  ปีพ.ศ ๒๕๔๘  เรื่อยมา จนถึงปัจจุบันคือ พ.ศ ๒๕๕๔  เป็นเวลา  ๗  ปี
เปิดโอกาศให้เยาวชนทั่วไปได้เข้ารับการฝึกอบรม เรียนรู้หลักคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ตลอดจน ร่วมกิจกรรมในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา  ประเพณีไทย  โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น  มุ่งปลูกฝังมโนสัมนึกที่ดีแก่เยาวชน  ให้มี ความกตัญญู  ความอดทน  เกลียดชั่วกลัวบาป รู้จักประหยัดรักพระพุทธศาสนา เพื่อเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในวันข้างหน้า  หลักวิชาที่ทำการสอน  คือ
๑.  พุทธประวัติ
๒.  ธรรมวิภาค
๓.  เบญจศีล เบญจธรรม
๔.  ศาสนพิธี
๕.  สวดมนต์  เจริญสติปัฏฐาน ๔
๖. กิจกรรมงานฝีมือ
๗.  กิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

 

คุณปวีณา   หงสกุล  เป็นที่ปรึกษาในเรื่องต่างๆ ของศูนย์วันอาทิตย์

ท่านพระครูพิทักษ์รัตนานุกิจ  เจ้าอาวาส  มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนในพิธี

9.00 น  เช้าๆ สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย และเพื่อมงคลอันดีงามให้ตนเอง

แต่งกายอย่างเดียวไม่ได้  ต้องแต่งใจด้วย

ก้าวเดินด้วยสติระลึกได้ รู้ตัวเสมอ

ตั้งใจมั่นว่าวันนี้จะทำแต่ความดี

เจริญสมาธิแล้ว  ก็ใกล้เที่ยง  ผ่อนคลายด้วยไอติมครับ

ฝึกช่วยตนเอง  คือการทำขนมกินเอง

มุมพักผ่อน

จะทานอาหารต้องพิจารนาเสียก่อน ไม่ให้ติดในรสและกลิ่นของอาหาร

อาหารหลัก  ของนักเรียน มื้อเที่ยง

รับประทานพร้อมกัน  อิ่มพร้อมกัน

รับฟังธรรมบรรยาย สั้นๆ แล้วแสดงความคิดเห็น  ตอบปัญหาธรรมะ

หลวงพ่อเจ้าวาสมาคอยดูการกินอยู่  ของลูกๆ

เรื่องของขนม  อิอิ..

เรียนพุทธประวัติ

เรียนเบญจศีล  เบญจธรรม

งามอย่างไทย

เรียนรู้ภาษาอังกฤษ  จากคุณโยม ยุรีย์  ซึจิยะ  ผู้ใจดี

เรียนรู้ธรรมวิภาค

ขยับอย่างมีสติ

สามเณรพี่เลี้ยงคอยดูแล

เรียนรู้  คิหิปฏิบัติ

กิจกรรม บำเพ็ญประโยชน์  ไปวัดต่างๆ

แต่งเต็มยศ  มาหาพ่อ

เรียนรู้ศาสนพิธี จากผู้มีความรู้

ช่วยกันคิด  ช่วยกันทำ  ฝึกความสามัคคี

ผ่อนคลาย  แต่ต้องสามัคคี

ผ้าป่าบาป  ถวายพระ  และจะไม่ทำอีก

รู้จักรักธรรมชาติ

สอนให้รักวัด  ช่วยกันทำให้วัดสะอาด

ศิลปะ ป่าในฝัน

ประเพณีอันดีงาม  อยากได้ต้องทำเอง

มุ่งมั่นและตั้งใจ

เป็นคนทั้งที เอาดีให้ได้

หนูจะดูแลพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืนไปนานแสนนาน

ทำจิตใจให้เข้มแข็ง

ปีใหม่ไม่ไปไหนจะอยู่กับพระอาจารย์

ทำขนมกินเอง   อิอิ

5 โมงเย็น รับโอวาทจากพระอาจารย์  แล้วก็กลับบ้านได้

พิธีปิดศูนย์วันอาทิตย์ นักเรียนผู้ผ่านการอบรมตลอด  ๖  เดือน
เข้ารับใบประกาศณียบัตรจากกรมการศาสนา

คุณอุบลรัตน์  พุ่มเรือง และคุณ มลชนก  ผู้ใจดีมีรางวัลให้นักเรียน

ถวายผ้าป่า  ที่ญาติโยมสาธุชน ร่วมกันทำบุญตั้งเป็นกองทุนในปีต่อไป

นักเรียนเข้ารับรางวัลแห่งความดี

ทำดีย่อมได้ดี  ธรรมะสาธุ

ท่านพระครูพิทักษ์รัตนานุกิจ  เจ้าอาวาส
ครูรัชนิศ  โกสุมา  นักเรียน ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก


ผ่อนคลาย เล่นเกมสามัคคี

เกมสามัคคี พายเรือถึงฝั่ง

ฝึกหัดการจัดผ้าประดับ จากหลวงพี่เณร


ได้ความรู้แล้ว ยังได้ความสามัคคี ด้วย อิอิ..


ฝึกสมาธิ และจินตนาการ ที่สวยงาม


ผลงานคุณภาพ ต้องเกิดจากความสามัคคี


มุมหนึ่ง คือ เด็กน้อย กับ พุทธะ


สร้างจิตสำนึกที่ดี ต่อธรรมชาติ เอ้า..ตั้งจิตนึกถึงแต่สิ่งที่ดี


ปลูกต้นไม้ ฝากไว้ในพระพุทธศาสนา


ข้าวทุกเม็ด น้ำทุกหยด มีคุณค่า เหลือประมาณ


รู้จัก พิจารณาอาหารก่อน รับประทาน


เรียนรู้การจัดโต๊ะหมู่


ของดีไม่มีขาย อยากได้ ต้องทำเอง