ความเหมือนที่แตกต่าง

บนโลกใบนี้มีศาสนามากมาย  แน่นอนว่าทุกๆศาสนานั้นต่างสอนให้ผู้นับถือเป็นคนดี  มีการสวดขอพรบูชาด้วยสิ่งของต่างๆ เพื่อขอพรจากสิ่งที่ตนเคารพนับถือ  ศาสนาพุทธก็เป็นศาสนาหนึ่งที่ทำให้คนเป็นคนดี  พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าย่อมรักษาผู้ปฏิบัติตาม ไม่ให้ตกไปสู่โลกที่ชั่ว  พระพุทธศาสนาไม่ได้สอนให้อ้อนวอนแต่พระพุทธศาสนาสอนให้เราทำ  สอนให้เราทำด้วยตัวเอง ไม่ได้สอนให้อ้อนวอน แต่เราทั้งหลายทุกวันนี้  กลับอ้อนวอน เจอต้นมะละกอเป็นขูด เจอต้นมะกรูดเป็นกราบ แล้วก็นอนคอยสิ่งที่หวัง บ้างก็เสาะหาของขลังวัตถุมงคล หวังว่าจะได้ร่ำรวย

ดังนิทานสอนใจเรื่องหนึ่งที่ว่า มีหลวงตารูปหนึ่งอาศัยที่วัดในป่า ญาติโยมมาทำบุญก็ชอบขอวัตถุมงคลกับหลวงตา  มากเข้าหลวงตาก็เลยสั่งให้เด็กวัดไปตัดเอาดีบุก ที่เขาทิ้งไว้หลังเมรุ  ใครมาขอของดีแกก็ให้ดีบุกใส่มือ นานวันญาติโยมหลายคนได้แต่ดีบุกจากหลวงตา จนโยมท่านหนึ่งลุกขึ้นถามหลวงตาต่อหน้าญาติโยมทั้งหลายที่มาทำบุญ  ว่า.. ผมขอวัตถุมงคลจากหลวงตาแต่หลวงตาให้แต่ดีบุกมันจะมีค่าอะไร  หลวงตาตอบโยมว่า ในมือโยมมีอะไร  โยมตอบว่า ดีบุกครับ  โยมพูดช้า  ซิ..  ว่า  ดี………บุก ใช่แล้ว  ไม่ดีก็ถอยหนี  สิ่งที่ดี  ทำเข้าไป

พระพุทธศาสนาสอนให้เรา  ช่วยเหลือตนเอง  อยากได้ดี  ต้องทำเอง